Contact Us

Free Enquiry Hotline:4000-123-577 

Sales Hotline:022 - 2431 1533

                         022 - 2431 1633

                         022 - 2431 1577  

                         022 - 2431 1677         

                         13920060555

                        (During the Holiday)

Sales Fax : 022 - 2431 1533

                 022 - 2431 1633

                 022 - 2431 1577

Sales Mail:sales@tjindw.com

Sales contact: Yang Bing-Chen、Duan Yu-Jiao、Zhou Lina、Deng Ya-Jie、 Jin Lei、 Li Jing

Purchasing Phone:022 - 2414 2551

Purchasing Fax:022 - 2414 2551

Purchasing Mail:purchase@tjindw.com

Purchasing Contact:Zhang Song

HR Phone:022-24311599  

HR Mail:hr@tjindw.com

HR Contact:Li Ran

匯款信息:

名稱:東文高壓電源(天津)股份有限公司

注:括號為半角英文狀態

稅號:911200005813282579

地址:天津市河西區洞庭路24號C座生產研發樓

電話:022-24311577

開戶行:上海浦東發展銀行天津浦明支行

賬號:77140154800003719

公司地址:天津市河東區十一經路47號藍海大廈8層


青青青免费视频在线——手机版青青青草免费观看